Ładuję...

Konferencja krajowa

Boże poruszenie w IzraeluNarodach

Fotoreportaż z konferencji

Żyjemy w czasie, w którym zarówno Kościół, jak i Izrael stoją w przełomowym momencie historii. Każda ze stron jest odpowiedzialna za siebie, aby wspólnie wypełnić powołanie określone przez Boga. Zarówno rola Kościoła, jak i Izraela jest kluczem do duchowego przebudzenia.

Kościół musi odkryć, że w Chrystusie ma stanąć w jedności z Izraelem. A Izrael potrzebuje objawienia, jak wspólnie z Kościołem wejść w pełnię Królewskiego Kapłaństwa. Najważniejsze jest to, by swoje serca otworzyć na to, co jest w Bożym sercu dla Kościoła i Izraela.

Raport z konferencji

W sobotę 28 października 2017r. miało miejsce bardzo szczególne wydarzenie. W Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się jedna z najbardziej znaczących w ostatnim czasie konferencji pt. „Boże poruszenie w Izraelu i narodach”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z różnych środowisk chrześcijańskich wraz z przedstawicielami Żydów Mesjańskich. Wszystkie wykłady wskazywały na znaczenie Bożego poruszenia w Izraelu w kontekście realizacji Bożego planu zbawienia dla narodów w obecnym, wyznaczonym przez Boga czasie.
Mogliśmy usłyszeć o potężnym przebudzeniu, którego Bóg już dokonuje w Izraelu oraz w narodach ościennych Bliskiego Wschodu. Ciesząc się Bożą Obecnością, Jego przełomami w proroczych aktach przebaczenia, uwolnienia od zranień przeszłości, mogliśmy doświadczać nowego poziomu współpracy, przymierza oraz błogosławieństwa pomiędzy Żydami a Polakami. A wszystko po to, by modlić się i wołać o przebudzenie w Polsce. To nowe połączenie pomiędzy Izraelem a Kościołem z narodów ma potężne znaczenie w przygotowaniu każdej ze stron na powtórne przyjście Jezusa, Mesjasza. Szczególnie ważne znaczenie ma to dla całego narodu polskiego.

Mówcami konferencji byli Henryk Wieja, Asher Intrater oraz Don Finto. Każdy z nich dzielił się swoim poznaniem Bożej woli względem narodu żydowskiego, Kościoła z narodów oraz względem każdego z nas, osobiście.

Henryk Wieja przybliżył niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce w Izraelu w czasie Święta Sukkot, podczas którego Żydzi mesjańscy przyjęli wierzących z narodów, z czterech stron świata, i wspólnie zawołali: „Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pańskim” Tym wołaniem wypełnili słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 23:39, które są zapowiedzią Jego rychłego powrotu. W swoim wykładzie H. Wieja mówił o tym, w jaki sposób Bóg odbudowuje apostolski model Kościoła wraz z Ciałem Mesjańskim w Izraelu, by „zrodzić w sobie samym jednego nowego człowieka” (Ef. 2:15).

Asher Intrater dzielił się przemianą własnej duszy i serca jako Żyda pochodzącego z Polski, który dzięki miłości Mesjasza mógł nie tylko przebaczyć bolesną historię, lecz także otworzyć się na nową współpracę i nowe przymierze z wierzącymi w Jezusa Polakami. Mówił o tym, że jako dwa narody możemy ponownie stanąć w jedności. To umożliwi zarówno Żydom jak i Polakom na bazie pojednania w Jezusie, Mesjaszu, wejście w swoje, przez Boga nadane, przeznaczenie.

Don Finto wskazywał na cykle przebudzeń, z których każde ma swój początek w miłości do Izraela i uznaniu korzeni żydowskich wiary chrześcijańskiej w oparciu o 11 rozdział Listu Apostoła Pawła do Rzymian. Z ojcowską wręcz miłością zachęcał do przylgnięcia do Bożego Serca i Jego Słowa, w którym możemy odnaleźć swoją prawdziwą tożsamość. Być jak Jezus to nasze przeznaczenie! Don Finto zachęcał, abyśmy nie byli pochłonięci złem, które diabeł czyni, ale skupiali się cały czas na Bogu, na Jego miłości i Jego potężnych dziełach.

Na konferencji mogliśmy również gościć artystę rzeźbiarza Ricka Wienecke, który dzielił się historią tego, jak odnalazł Boga w Izraelu i jak poprzez sztukę mógł wyrazić to niezwykłe połączenie w cierpieniu i nadziei pomiędzy Golgotą a Holokaustem.

Dziękujemy Bogu za ten cudowny, pełen wzruszeń i radości czas. Za Jego wierność Przymierzom i swoim Obietnicom, które uwalnia zarówno dla Izraela, jak i dla Polski. Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom. Wierzymy, że to, co mogliśmy razem przeżyć jako cząstki tego jednego nowego człowieka, przyniesie niezwykłe owoce Bożego poruszenia i Bożej chwały dla naszego życia, naszych wspólnot, a także dla całego Izraela i polskiego narodu.

Boże poruszenie w Izraelu i Narodach - fotoreportaż 1 Boże poruszenie w Izraelu i Narodach - fotoreportaż 3 Boże poruszenie w Izraelu i Narodach - fotoreportaż 5

Wykłady z konferencji

Wszystkie nagrania z konferencji dostępne są w sklepie internetowym Wydawnictwa Koinonia - CD MP3 i DVD VIDEO

Boże poruszenie w Izraelu i narodach - wykłady Wykłady - CD MP3
Wykłady - DVD VIDEO

Organizator konferencji:

ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń
misja.org.pl | fundacja@misja.org.pl | Reportaże z konferencji